Nybilsgarantier

Garantier för nya personbilar

Vagnskadegaranti 3 år
Vagnskadegarantin gäller i 3 år för reparationskostnader på bilen, med avdrag för självrisk, då skadan uppstått:
Genom trafikolycka, annan yttre olyckshändelse eller genom uppsåtlig  skadegörelse av tredje man.
Under bilens transport på annat transportmedel.

Nybilsgaranti 3 år
Omfattar renovering eller byte av delar vid material- eller fabrikationsfel. Garantin gäller i 3 år upp till 10 000 mil.

Lackgaranti 3 år
Garantin gäller i 3 år utan begränsning i miltal.

Assistans 3 år

Rostskyddsgaranti 12 år
Garantin omfattar gratis reparation och/eller byte av korroderade delar (hål i karosseriet och underredet som orsakats av rost som kommer inifrån).
Garantin gäller under 12 år, utan begränsning i miltal.

 

Garantier för nya transportbilar

Nybilsgaranti 3 år
Garantin omfattar renovering eller byte av felaktiga delar. Garantin gäller i 3 år upp till 10 000 mil.

Rostskyddsgaranti 5 år
Garantin omfattar gratis reparation och/eller byte av korroderade delar (hål i karosseriet och underredet som orsakats av rost som kommer inifrån). Gäller i 5 år utan begränsning i miltal.