ac-service

AC-service

Du kan lätt undvika onödiga kostnader genom att regelbundet göra AC-service på din bil. Utan kontroll av AC-anläggningen blir kompressorn och dess funktion förr eller senare försämrad. Detta kan innebära att den blir förstörd och måste bytas ut. Om du gör en AC-service ca en gång om året kan eventuella fel upptäckas och avhjälpas i tid.

Vi tar endast 789 kr för en fullständig AC-service!*

Det är lätt att bli vilseledd av priser på AC-servicar då olika verkstäder inkluderar olika saker i priserna. Var noga att jämför vad som verkligen ingår i priset innan du bokar. Hos oss ingår alltid alla moment i en komplett AC-service. Inga extra avgifter tillkommer om systemet är helt.

I vår AC-service ingår:
Tömning av gas, trycktest och läcksökning med hjälp av UV-lampa eller elektronisk läcksökare, påfyllning av köldmedie och olja.
Kontroll av: hög- och lågtryckssidans värden, kompressorns funktion, kondensorfläkten, drivremmarnas skick och eventuella skador på komponenterna.

Vi gör servicen medan du väntar!

Reparation
Om det behövs en reparation så hjälper vi er självklart med den också. Som auktoriserad AC-verkstad följer vi miljöskyddslagen och därför fyller vi aldrig på gas i system som innehåller några synliga läckor.
Detta enligt Statens naturvårdsverks föreskrifter om kylanläggningar.

Vad säger lagen?

Statens naturvårdsverks författningssamling
Miljöskydd

ISSN 0347-5301

Statens naturvårdsverks kungörelse med föreskrifter om kyl- och värmepumpanläggningar innehållande CFC, övriga CFC, haloner, HCFC och HFC (”köldmediekungörelsen”)

Reparation
17 § Fel som medfört eller kan leda till utsläpp av köldmediet skall omedelbart
åtgärdas. På- eller återfyllning av köldmedium får inte ske innan eventuella fel
har kartlagts och systemet har åtgärdats. SNFS (1997:3)

 

AC-systemets uppbyggnad

acsystem

Delarnas funktion:
Kompressor: Pumpar köldmedium och olja runt i systemet.
Kondensor: Sitter normalt framför bilens kylare och kyler ner gasen.
Torkfilter: Avfuktar och filtrerar det kondenserade köld mediumet.
Expansionsventil: Släpper in flytande köldmedium som sedan förvandlas till gas.
Förångare: Är där kyleffekten till kupén uppstår.

*Gäller endast R-134 system

Reservdelar

Vi säljer även reservdelar till AC-system.

Gå till vår webshop

aclogga